Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

18-07-2012 - La Hollande pittoresque in het Westfries museum
Het was echt museumweer op zaterdagmiddag 14 juli in Hoorn, toen in het Westfries museum de tentoonstelling “la Hollande pittoresque” werd geopend. Bij die gelegenheid waren we als IJsselmeervereniging uitgenodigd omdat deze tentoonstelling gaat over ons jubileumboek van Henry Havard. Er waren nog vele andere geïnteresseerden op de opening van de zeer mooie tentoonstelling afgekomen. Er zijn tot november zeer mooie schilderijen, aquarellen en tekeningen te zien van diverse kunstenaars over de mensen, dorpen en steden van de Noord-Hollandse kust van de Zuiderzee.
Daarnaast zijn er ook historische kledingstukken van de lokale klederdrachten te zien. Naast zeer schilderachtige taferelen uit Marken en Volendam zijn er de mooie stadsgezichten van Hoorn en Enkhuizen en alles comfortabel te bekijken vanaf een bonte verzameling van oude canapés met de bijpassende fragmenten van Havard voorgelezen door de “audiotour”. Voor een goed gevulde zaal hield onze voorzitter een mooie toespraak over het belang van de tentoonstelling en ons boek voor de promotie van het IJsselmeer, zijn landschappen steden en stadsgezichten en cultuur- historie. En zoals te verwachten bepleite hij weer de vorming van een “nationaal landschap” voor het IJsselmeergebied ten einde het zorgvuldig te beheren. Dat standpunt kon in ieder geval in Hoorn op groot applaus rekenen!