Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

03-07-2012 - Alle instanties kijken weg van illegale spieringvangst in het IJsselmeer
‘Visverbod was bekend bij alle betrokkenen' Het Openbaar Ministerie (OM) wil geen nader onderzoek doen voor een mogelijke strafzaak tegen Urker spieringvissers. Dat heeft het OM bekendgemaakt. Argumenten voor dat besluit wil het niet geven. Wel zegt OM-woordvoerster Esther Schreur dat het vaker voorkomt dat zaken niet worden doorgezet vanwege een gebrek aan personeel. 
De spieringvissers haalden in maart tenminste 270.000 kilo spiering uit het IJsselmeer ondanks een visverbod. Geen enkele betrokken instantie voelde zich geroepen die vangst in beslag te nemen. De spiering werd verkocht aan de Volendammer vishandelaar Klaas Puul. De vermoedelijke opbrengst van 135.000 euro kunnen de vissers nu gewoon in hun zak houden. De beslissing om af te zien van verder onderzoek, is opmerkelijk. Om daar ook geen reden voor te willen geven, is uiterst opmerkelijk. Daarbij gaat het OM, net als de vissers, voorbij aan een eerder rechterlijk oordeel van de  Raad van State, die een visverbod oplegde. Nu blijft niet alleen een mogelijke boete vanwege overtreding van het verbod uit, de vissers mogen de buit ook nog eens te gelde maken. (Bron Schuttevaer, door  Adrie van der Wel) Rommelige handhaving De rommelige handhaving van visverboden op het Markermeer en IJsselmeer roepen ook vragen op over de huidige visstand. Er is o.a. veel discussie over de spieringstand en de hiermee samenhangende waterkwaliteit. Als in zo’n korte tijd zo’n berg spiering gevangen kan worden dan moet er wel wat rondzwemmen. Bij de verantwoordelijke autoriteiten lijkt er daarom weinig draagvlak voor handhaving. De vraag is wat de conclusies moeten zijn over de waterkwaliteit. Met name in de winterperiode krijgt de IJsselmeervereniging wel eens vaker meldingen van visserij praktijken die niet in overeenstemming lijken met wat wel en niet mag op dit gebied. Als illegale visserij een factor van belang is op het Markermeer en IJsselmeer omdat er bij handhavers geen draagvlak is gezien de kennelijk aanwezige visstand, dan zijn we op de verkeerde weg.   Lees verder: http://www.kennislink.nl/publicaties/het-zwaarst-beviste-meer-ter-wereld-is-bijna-leeg