Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

01-07-2012 - Nieuwe IJsselmeer Berichten - zomer 2012
Eerde Beulakker:   Culturele wortels watersport   Marker Wadden:   Koreaanse daadkracht gezocht   Commentaar op Marker Wadden   door IJsselmeervereniging   Jubileumviering 40 jaar IJsselmeervereniging   Succes heruitgave boek   van Henry Havard   Column Marten Bierman: IJburg 2? o nee!   Boekbespreking:   Land rond het IJsselmeer   De Afsluitdijk:   Icoon van duurzaamheid   Soepkoers en Havard  
Het nieuwe zomernummer van IJsselmeer Berichten is in aantocht. Inhoud o.a