Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

30-05-2012 - Geen loskoppeling van peil tussen IJsselmeer en Markermeer
De IJsselmeervereniging is tegenstander van het loskoppelen van het peil tussen de IJsselmeer en het Markermeer. Dit is een van de uitgangspunten van het deelprogramma IJsselmeer van het nationale Deltaprogramma. Doel hiervan is plannen te ontwikkelen om Nederland in de toekomst te beschermen tegen hoog water, vanwege klimaatsverandering, en de zoetwatervoorziening op orde te houden.
De loskoppeling van peilen werd als uitgangspunt vastgelegd door het kabinet Balkenende, evenals de versterking van de Afsluitdijk. Zo kan het IJsselmeer dienen als een zoetwaterbuffer en het Markermeer geschikt worden gemaakt voor bestemmingen als de Markerwadden en woningbouw. Het deelprogramma onderzoekt daarom vier peilbeheerstrategieën – variërend van 50 tot 150 centimeter – om de meest kansrijke te kunnen vaststellen. In 2014 moet hierover een advies worden uitgebracht aan de Deltacommisssaris en volgt besluitvorming in de tweede kamer. In de komende IJsselmeerberichten - die eind juni 2012 verschijnt - besteden wij aandacht aan deze compartimentering van het IJsselmeergebied en aan de Markerwaddenplan van Natuurmonumenten.
Ir. Hetty Klavers programmadirecteur van het Deltaprogramma IJsselmeergebied.