Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

29-05-2012 - Project Meerwaarde van Biodiversiteit
Onlangs nodigde de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer belangstellenden uit om mee te doen aan enkele workshops over de Meerwaarde van Biodiversiteit in het Markermeer.  anuit de gedachte dat natuur waardevolle diensten oplevert is met de deelnemers gediscussieerd over deze meerwaarden en hoe die zich verhouden tot andere economische waarden in het gebied.
Dat levert een leuk verslag op met een heldere kijk op waar het heen moet in dit gebied.      Lees verder, pdf 920kb