Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

28-04-2012 - Nieuwe rubriek: Clubartikelen
Tot voor kort kon ben bij de IJsselmeervereniging slechts een wimpel bestellen en beschikten wij af en toe ook over T-Shirts, dus een bescheiden winkel. Naar aanleiding van het 40-jarig jubileum zijn echter 2 films uit resp. 1976 en 1987 op DVD overgezet en was het de bedoeling deze tijdens de jubileumviering te tonen. Door het drukke programma is dat niet helemaal gelukt, maar de DVD’s (DVD 1 en DVD 2) met de oude films zijn zeer interessant en kan men bestellen via de rubriek "Clubartikelen".
Tijdens de jubileumviering kon men ook een selectie van oude foto’s bekijken die gedigitaliseerd waren uit de vele albums welke bij het museum Nieuwland in Lelystad zijn gearchiveerd. Hiervoor bleek zeer veel belangstelling te zijn en hebben we daarom besloten alle beschikbare foto’s op DVD (DVD 3) uit te brengen. Tot slot willen we u wijzen op onze unieke vaandel van de IJsselmeervereniging. Het is de bedoeling dat we later nog meer clubartikelen toevoegen, dus houd deze rubriek regelmatig in de gaten. Overzicht Clubartikelen