Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

23-04-2012 - Vogelvaartochten met Fogol naar de Kreupel
In 2011 vonden er voor het eerst een aantal vogelvaarexcursies plaats op het IJsselmeer per zeilboot naar vogeleiland de Kreupel. Een visdief en een zwarte stern vaartocht. Vanwege de enthousiaste reacties van de opvarenden organiseren we dit jaar acht excursies met elke vaartocht een ander thema en een lezing hierover aan boord. 
De vaartocht met als thema de visdief en de avondvaartocht om de duizenden zwarte sterns te bekijken die komen slapen op de Kreupel staan weer op het programma. Dit jaar heeft de eerste vaartocht op 17 mei het thema 'De kokmeeuw, ongemerkt een echte trekvogel'. En is er o.a. een speciale 'Opa en oma met kleinkinderen' vaartocht. De excursies worden met name duurzaam ondernomen, zeilend leggen we de route af en het eten aan boord is biologisch.      Voor het hele programma lees, pdf 89kb Kijk ook op www.fogol.nl