Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

11-04-2012 - ‘IJsselmeer moet een plaats in de harten van mensen krijgen’
IJSSELMEERVERENIGING    Al 40 jaar in touw voor behoud van ons Blauwe Hart
Zaterdag 7 april vierde onder veel belangstelling, de IJsselmeervereniging haar 40-jarige bestaan in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Het eerste pakket met de nieuwe vertaling van het boek van Henri Havard en De IJsselmeer werd uitgereikt aan zeilster en maritiem reisschrijfster Elly Koopman. Erelid Jan Baron werd verrast met een Koninklijke onderscheiding mede voor zijn werkzaamheden voor de IJsselmeervereniging. Zijn kracht is dat hij altijd de Staatscourant uitpluist en daardoor als een van de eerste op de hoogte is van beleidsvoornemens en wetsvoorstellen.
Elly Koopman ontvangt het eerste  exemplaar van het jubileumboek
Jan Baron krijgt terecht een Koninklijke onderscheiding
De nieuwe voorzitter van de IJsselmeervereniging, Jos Teeuwisse, wil de komende jaren realiseren dat het IJsselmeergebied een nationaal landschap wordt. ‘Voor mij is het onbegrijpelijk dat in 2005 bij het aanwijzen van de Nationale Landschappen het IJsselmeergebied die status niet heeft gekregen.’ Daarom vindt Teeuwisse het van wezenlijk belang dat het IJsselmeergebied een plaats krijgt in de harten van veel meer mensen. ‘Het gebied moet meer van de samenleving worden, dan is de bereidheid tot beschermen van de kwaliteiten ook veel groter.’ Ook kondigde hij aan dat de Marten Biermanprijs 2012, de onderscheiding voor een persoon of groep die zich ingespannen heeft voor de waarden van het IJsselmeergebied, naar “Urk Briest” gaat. Deze groep heeft zich in de afgelopen jaren fel verzet tegen de komst van een groot windmolenpark bij Urk. ‘En die strijd onverminderd voorzet zolang nog niet alle strijdmiddelen zijn benut.’ (Volledige tekst speech hier)
Open ruimtevrees      In het minisymposium dat ter ere van het jubileum werd gehouden, bleek duidelijk dat de bedreigingen voor het IJsselmeer niet verdwenen zijn, maar alleen veranderd. Volgens Flos Fleischer (stichting VBIJ) komt dat mede voort uit een terugtrekkende overheid waardoor het IJsselmeer nu een zaak is geworden van de provincies en lokale overheden met ieder hun eigen plannen. Marco Kraal van stichting WIJ, waarin vier recreatieorganisaties samenwerken, raadde de IJsselmeervereniging aan een icoon te nemen om de harten van de mensen te winnen voor het gebied. ‘De Waddenvereniging heeft de zeehond – waar iedereen voor zwijmelt. Nemen jullie als icoon de bruine vloot want het IJsselmeer is een landschap met een rijke cultuur en een eeuwenoude maritieme historie.’    Herman Verheij van de Waddenvereniging (het verhaal is op persoonlijke titel) stak de IJsselmeervereniging een hart onder de riem. ‘Er zijn successen geboekt: het Markermeer is niet ingepolderd en er is geen vliegveld gekomen.’ Maar hij ziet ook dat het gevaar allerminst is geweken en had een interessante verklaring voor het continu plannen maken van bestuurders voor het IJsselmeer. Volgens Verheij hebben zij ‘open ruimte’ –vrees. ‘Zij zien dan een schijnbaar lege plek met water op de kaart en willen daar meteen iets ‘leuks mee gaan doen’ zoals de laatste plannen: een moeras aanleggen als de Markerwadden.’ Hij had zijn twijfels   over dit plan, hij vond, net als menigeen in de zaal: ‘Het IJsselmeer is ‘een open ruimte maar niet leeg.’        
Flos Fleischer van de stichting VBIJ (rechts)
Marco Kraal van de stichting WIJ
Herman Verheij van de Waddenvereniging