Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

07-04-2012 - Erelid IJsselmeervereniging Jan Baron Koninklijk onderscheiden
Als waardering voor zijn jarenlange inzet heeft het Hare Majesteit behaagd om erelid van de IJsselmeervereniging Jan Harmen Baron Koninklijk te onderscheiden. Jan werd op 19 april 2008 benoemd tot erelid van de IJsselmeervereniging.
Naast zijn ruim twintigjarige inzet voor bescherming, behoud en beheer van het IJsselmeer was Jan aktief in zijn woongemeente Graft-De Rijp, waar hij jarenlang raadslid voor de PvdA en zes jaar wethouder is geweest. Dat alles was voor Hare Majesteit voldoende aanleiding deze blijk van grote waardering toe te kennen. De uitreiking van de bijbehorende versierselen door mevrouw Oosterop-van Leussen, de burgemeester van de gemeente Graft-De Rijp, vindt zaterdagmiddag 7 april in Enkhuizen in het Zuiderzeemuseum plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst van de IJsselmeervereniging, die haar 40-jarig bestaan viert. Jan is ondanks zijn gevorderde leeftijd, nog steeds zeer actief zowel in de politiek in zijn gemeente als in de IJsselmeervereniging, waar hij de strijd tegen de verrommeling rondom het IJsselmeer, tot zijn specialiteit heeft gemaakt. Nog onlangs speelde hij een belangrijke rol bij de oplossing van een intern conflict in de PvdA afdeling van zijn gemeente. De IJsselmeervereniging is trots op haar erelid, die nu ook koninklijk onderscheiden is. Nadere informatie: Kees Schouten -  info@ijsselmeervereniging.nl Jos Teeuwisse -   j.teeuwisse@casema.nl