Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

02-04-2012 - Drie lezingen over Havard op 10 april 2012 in Tresoar Leeuwarden
Ter gelegenheid het verschijnen van de nieuwe vertaling van het fascinerende verslag van Henry Havard van zijn reis door Fryslân en het Zuiderzeegebied in 1873, organiseert Tresoar Leeuwarden op 10 april een avond met een drietal lezingen over Havard. Deze avond biedt een uitgelezen kans om kennis te maken met Havard en diens boek, ‘Voyage pittoresque aux villes mortes du Zuiderzee’.
Havard maakte een zeiltocht in een gehuurde tjalk over de Zuiderzee, samen met Jacob Eduard Heemskerk van Beest, een schilder van zeegezichten. Tijdens deze tocht bestudeerde Havard de cultuur en de samenleving van vissersplaatsen als Marken, Urk en Volendam en steden als Hoorn en Enkhuizen. Hij zag deze steden als dode steden omdat de vroegere welvaart van de Gouden Eeuw nog wel overal te zien was, maar dan als vervallen en vergane glorie. Veel aandacht besteedt Havard eveneens aan de Friese steden en dorpen en aan de Friese zeden, gewoonten en taal met vaak verrassende observaties. Directeur van de Tresoar Bert Looper heeft een nawoord geschreven bij deze nieuwe uitgave van Havard en krijgt van de IJsselmeervereniging een exemplaar uitgereikt van deze uitgave en van het tijdschrift De IJsselmeer. Programma 10 april     19.30 uur  Inloop met koffie en thee 20.00 uur  Bert Looper (Tresoar),   Henry Havard: een revolutionair in ballingschap, over leven en werk; 20.30 uur  Siem van der Woude (Tresoar),   Het zeegat uit met Henry Havard: maritieme observaties; 21.00 uur Pauze 21.15 uur Theunis Piersma (Rijksuniversiteit Groningen),   Zuiderzee, IJsselmeer, Waddenzee, een persoonlijk verhaal.   www.tresoar.nl Adres: Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden