Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

31-03-2012 - UPDATE: Geachte leden, IJsselmeervrienden
Op 7 april a.s. houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en het bestuur zou het erg op prijs stellen als u daarbij aanwezig wilt zijn. Deze ledenvergadering gaat vooraf aan de viering van ons 40-jarig jubileum en zal worden gehouden van 11.30 tot 12.30 uur, in het Zuiderzeemuseum – Peperhuis, Wierdijk 12-22, te Enkhuizen.