Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

15-03-2012 - Familie schipper Havard vaart nog steeds over IJsselmeer
Aangenaam verrast is Pouwel Slurink van Naupar dat de IJsselmeervereniging het reisverslag van Henry Havard over de Zuiderzee opnieuw uitbrengt. In zijn familie wordt dit boek gekoesterd, omdat de schipper van Havard, Pouwel Sluring (ten onrechte met een ‘g’ geschreven door Havard, aldus Pouwel), hun betovergrootvader was. ‘Ook ik heet Pouwel Slurink en organiseer charterreizen over het IJsselmeer, ook met het type tjalk waarmee Havard reisde.’
In de ‘Pittoreske reis’ van Havard wordt de schipper als volgt geïntroduceerd: Van Heemskerck ontdekte een tjalk van zestig ton met een diepgang van slechts drie voet. De schipper, een strenge calvinist met de naam Sluring, had de volledige reis nog nooit gemaakt, maar toonde er wel oren naar te hebben. ‘Met Gods hulp,’ zei hij ons, ‘en een gunstige wind zullen we ons er wel doorheen slaan. Ik stel echter twee voorwaarden: ik beoordeel de weersomstandigheden, dat wil zeggen dat we bij storm niet uitvaren, en ik werk niet op zondag.’ Aangenaam verrast was Pouwel Slurink van Naupar, de naamgenoot en achterachterkleinzoon van bovengenoemde schipper, toen hij las dat de IJsselmeervereniging dit reisverslag van Havard opnieuw uitbrengt. ‘Dat boek is ons dierbaar, omdat mijn betovergrootvader erin wordt genoemd. In onze familie hebben wij nog de Franse uitgave uit de negentiende eeuw en de vertalingen in het Engels en Nederlands. Waarom Havard de naam van mijn betovergrootvader met een ‘g’ schrijft, begrijp ik niet. Misschien is het gewoon een fout, ook in die periode was het Slurink en ik weet zeker dat het dezelfde man is.’ Opmerkelijk is dat Pouwel niet alleen de dezelfde naam heeft als zijn betovergrootvader, maar ook ongeveer hetzelfde werk doet. ‘Mijn familie is altijd betrokken gebleven bij de scheepvaart. Mijn vader is in de jaren zeventig weer begonnen met het organiseren van tochten op het IJsselmeer voor bedrijven en particulieren en ik heb dat voortgezet. In onze brochures hebben wij verschillende malen uit Havard geciteerd, omdat hij zo beeldend de sfeer op dit prachtige water kan beschrijven. Het licht, de sfeer, de wolkenluchten en de zonsondergangen zijn echt prachtig op het IJsselmeer. Ik heb zelf ook overwogen om het opnieuw uit te geven. Dat hoeft nu niet meer en ik kom graag op 7 april naar de uitreiking.’ www.naupar.nl