Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

07-03-2012 - Grote belangstelling voor jubileum uitgave IJsselmeervereniging
Op 7 april a.s. viert de IJsselmeervereniging haar 40 jarige jubileum in het Zuiderzeemuseum, met o.a. de presentatie van Henry Havards reisverhaal uit 1873, over zijn rondreis per zeilende tjalk over de Zuiderzee. Dit jubileumboek wordt momenteel met korting aangeboden aan de leden van de natuur- en landschapsorganisaties in het IJsselmeergebied. Van die mogelijkheid wordt op grote schaal gebruik gemaakt en het aantal intekenaars overtreft inmiddels verre onze verwachtingen.
Dat is anderzijds ook wel te begrijpen want het is een zeer bijzonder boek in een zeer mooie uitgave voor een nu wel zeer voordelige prijs. Het aardige van deze historische uitgave is overigens dat ze wordt begeleid door een apart klein magazine dat ingaat op allerlei actuele aspecten van het IJsselmeergebied. Omdat de oplage toch eindig is adviseren we de liefhebbers van de mogelijkheid van voorintekening (via bijv. www.ijsselmeervereniging.nl) gebruik te maken en zodoende zeker te zijn van een exemplaar. (Uitnodiging/programma jubileum 7 april, pdf 2992 kb) (Folder Havard, pdf 353 kb)