Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

06-03-2012 - Weer veel Toppers op het IJsselmeer
Tijdens het programma Vroege Vogels van zondag 4 maart werd verslag gedaan van de tellingen van het aantal Toppers op het IJsselmeer door Mennobart van Eerden. Meer 60.000 Toppers werden er vanuit een vliegtuigje geteld. Er tekent zich een toename van deze mooie eendensoort af. Ook zin om Toppers te kijken:
"Vogelvaartochten op het IJsselmeer en vogeleiland de Kreupel" Vanwege het grote succes van de vorige vogelvaartochten worden er voor het vierde jaar een tweetal excursies georganiseerd. We varen met de MS Friesland (voormalige veerboot naar Terschelling) het open water van het IJsselmeer op waar tienduizenden toppereenden de winter door brengen. We gaan op zoek naar de grote concentraties toppers en we bekijken vogeleiland de Kreupel, een hotspot voor rustende watervogel. Tijdens de excursie vertelt Jan Marbus van de KNNV alles over het gebied. Tevens zijn er in het vooronder lezingen door verschillende vogelonderzoekers. Onder wie Mennobart van Eerden (Rijkswaterstaat, Waterdienst) die een verhaal houdt over de leefwijze en de aantallen van de Topper op het IJsselmeer en in Europa. Op de boot zijn deskundige vogelkenners die u op de vogels kunnen wijzen. Voor elke deelnemer ligt er een excursiemap met veel informatie klaar, zie ook de website voor nog meer leuke extra’s. Het IJsselmeer en de topper Het IJsselmeer is een van de grootste en voor vogels belangrijkste zoetwaterwetlands van Europa. Het gebied herbergt in de meeste winters meer dan 50% van de hele noordwest Europese flywaypopulatie van toppers en is daarom cruciaal als overwinteringsgebied. De topper is een bijzondere eendensoort die wat lijkt op de bekende kuifeend. De aantallen zijn de laatste 15 jaar sterk afgenomen zodat de soort nu als bedreigd te boek staat in Europa. Naast duikeenden als topper, brilduiker en kuifeend overwinteren serieuze aantallen zaagbekken waaronder de grote zaagbek, middelste zaagbek en het nonnetje. Natura 2000-gebied het IJsselmeer heeft voor de topper een speciale functie als voedselgebied. Het hoofdvoedsel bestaat uit zoetwatermossels die lokaal in grote hoeveelheden op de bodem leven. Toppers duiken tot een diepte van wel vier meter om de mossels te kunnen eten. De mossels worden in z’n geheel ingeslikt waarbij de gespierde maag de schelpen verpulvert. De algemeenste zoetwatermossel was altijd de driehoeksmossel maar die is sterk achteruitgegaan en wordt nu vervangen door de verwante quaggamossel. Hoor meer over het lopende onderzoek en de vele interessante kanten van het IJsselmeer. De Kreupel Het vogeleiland de Kreupel is rust- en broedgebied voor watervogels. Op het eiland bevindt zich ’s zomers de grootste visdief- en kokmeeuwkolonie van Nederland en de grootste grondbroedende kolonie aalscholvers. De aalscholvers zijn tijdens de vaartocht al volop aan het broeden met hun prachtkleed met witte koppen en witte dijvlekken. De natuurwaarden van het IJsselmeer blijven niet zo maar behouden. Uitbreidingen van windparken, recreatie, de opwarming van het water en de veranderingen in de voedselsituatie zijn daarbij niet gunstig. Het is daarom een spannende tijd waarbij nog steeds veel vogels voorkomen. Het ruime IJsselmeer Ook voor mensen die niet specifiek geïnteresseerd zijn in vogels biedt de vaartocht een unieke kans de weidse natuur te zien van het IJsselmeer. Ontdek de wonderschone luchten, de uitgestrekte horizon en waai eens lekker uit. Om de bijzondere natuur in het IJsselmeer zelf te ontdekken organiseert FOGOL deze excursies in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, KNNV afdeling Hoorn, Staatbosbeheer en Natura Aragon. Meer informatie en opgeven kan op  www.fogol.nl of bel 06-30 02 18 16
Topper - Foto Marc Guyt
Zaterdag 10 en zondag 11 maart 2012      Vanaf 09:30 uur inschepen, 10:30 uur vertrek, 15:30 uur afmeren  Kosten: € 22,- p.p. (basisschool leerlingen € 15,-)   Opstap: Haven Enkhuizen  Boot: MS Friesland (voormalige veerboot naar Terschelling)