Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

01-03-2012 - Massale reactie op verzoek om extra gift voor de IJsselmeervereniging
Op het verzoek van voorzitter Jos Teeuwissen werd door de leden van de IJsselmeervereniging massaal gereageerd. De opbrengst, ruim € 12.000,- stelt het bestuur in staat extra plannen te maken voor het komend jaar. Daar komt het bestuur binnenkort op terug. Voor dit moment een dankwoord van de voorzitter:
Castricum, 26-02-2012 Beste leden/donateurs Eind december stuurden wij u een “bedelbrief” voor een extra gift voor ons werk in ons jubileumjaar. Velen van u hebben daar positief op gereageerd en dat heeft ons gesterkt in de overtuiging dat wij voor een goede zaak staan. Daarvoor heel veel dank. Wij hanteren het uitgangspunt dat we de contributie zo laag mogelijk willen houden zodat iedere IJsselmeerliefhebber zich bij ons aan kan sluiten. Als vrijwilligersorganisatie kunnen we onze kosten beperkt houden, maar de uitgaven voor onze activiteiten (kosten derden) nemen toe en daarom is het zo mooi dat er zo gul is gereageerd op ons verzoek om een extra bijdrage. Nogmaals, hartelijk dank voor alle giften! Namens het bestuur Jos Teeuwisse Wnd. Voorzitter P.S. Wij hopen velen van u te mogen begroeten op de komende ALV en jubileumviering op 7 april a.s. in Enkhuizen.