Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

29-02-2012 - Initiatiefplan voor Vismigratie rivier bij Kornwerderzand
Eerste stap op weg naar duurzaam herstel van het delta systeem IJsselmeer/Waddenzee.
Sinds de aanleg van de Afsluitdijk vormt deze, behalve een grote veiligheid tegen overstroming, ook een grote barrière in het natuurlijk systeem van de delta, dat de voormalige Zuiderzee was. De stand van vis, vogels en planten is daardoor zeer sterk negatief beïnvloed. Daarom pleit de IJsselmeervereniging al 10 tallen jaren voor het binnen veilige grenzen doorlaatbaar maken van de Afsluitdijk met het oog op herstel van het onderwaterleven in het IJsselmeer en Waddenzee. Ook de stichting Verantwoord IJsselmeerbeheer, waarin de IJsselmeervereniging participeert, ondersteunt deze zienswijze met verve. We kunnen constateren dat de steun voor deze visie op een vernieuwde Afsluitdijk groeit, want er is een veelbelovend initiatiefplan voor een robuuste Vismigratie rivier ontwikkeld door de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, de Vereniging voor Vaste vistuigen Noord, en de stichting Verantwoord IJsselmeerbeheer.
De plannenmakers hebben goed werk geleverd en een plan gemaakt dat niet alleen goed is onderbouwd, maar ook echt een belangrijke verbetering voor de ecologie van IJsselmeer en Waddenzee kan gaan beteken. Alle bestaande voorstellen van Rijkswaterstaat op het gebied van een “hevel vispassage” en het visvriendelijk maken van een stukje van de nieuwe Extra Spuivoorziening Afsluitdijk (E.S.A.), zijn te klein, liggen op de verkeerde plek, of werken slechts een beperkt deel van de getijdencyclus. Het is goed te zien dat mensen met verstand van vis hebben meegewerkt aan het plan, want aan trekgedrag van belangrijke vissoorten is een heel hoofdstuk gewijd.
Opvallend aan het nu gemaakte plan zijn de robuustheid en volcontinue werking van de vispassage voor alle van belang zijnde vissoorten, waarbij ook het overgangsgebied van zout naar zoet en omgekeerd goed is geregeld, zonder veiligheid en zoetwatervooraad geweld aan te doen. Hopelijk kunnen Rijk en de regionale besturen van provincies en gemeenten het plan goed inpassen in de onlangs geformuleerd Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk en er ook financiële prioriteit aan geven. En als dan ook in de plannen voor de Houtribdijk vergelijkbaren oplossingen worden gekozen, dan kan er echt vooruitgang worden geboekt in het herstel van de natuur in het IJsselmeergebied. (Lees verder, pdf 4658 kb - groot bestand)