Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

14-02-2012 - Postcode Loterij maakt droomplan Markermeer mogelijk
Natuurmonumenten wil in het Markermeer een schitterend vogelparadijs gaan creëren: de Marker Wadden. Dat is mogelijk dankzij een bijdrage van 15 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. De 15 miljoen euro komt uit het Droomfonds. Het Droomfonds is een fonds waarmee de Postcode Loterij een van de aangesloten goede doelen de kans wil geven om een droomproject te kunnen realiseren.  Natuurmonumenten kan nu een droom van jewelste uit laten komen, want met een oppervlakte van uiteindelijk tienduizend hectare gaat het om het grootste natuurontwikkelingsproject van ons land.
Wat vindt de IJsselmeervereniging ervan? Het Droom-plan “Marker Wadden” van Natuurmonumenten is niet helemaal nieuw: varianten op zo’n plan kennen we uit het wat verdere verleden maar ook als het plan voor de aanleg van een groot moerasgebied, dat deel uit maakte van de “ecologische schaalsprong” dat is ontwikkeld n.a.v. de buitendijkse plannen van Almere. Wel nieuw is de financiële onderbouwing van de Postcode loterij. Natuurmonumenten maakt hiermee een duidelijk statement tegen de plannen voor windturbines, hoogspanning leidingen woningbouwplannen, wegverbindingen ten behoeve van de “delta metropool” door en in het Markermeer van de afgelopen jaren. De IJsselmeervereniging maakt zich grote zorgen over deze bedreigingen en is nooit erg positief geweest over goedmakertjes voor deze plannen in de vorm van natuurontwikkeling. Dat ligt nu anders en we moeten het opnieuw beoordelen.  Afgezien van een gretigheid om internationale allure uit te stralen en om het bedrijfsleven hiervan te laten profiteren is er de pretentie de slibproblematiek te bestrijden in het Markermeer. Er is geen serieus onderzoek dat die stelling onderbouwt. Evenmin is duidelijk of de slibwaterbodem wel een nieuw fenomeen is en of het ook een echt probleem is.   De plantengroei lijdt er zeker de laatste jaren niet onder. Het creëren van een groot gunstig leefgebied (vergelijkbaar met de Biesbos) met habitats voor vele inheemse soorten dieren en planten op die plek langs de Houtribdijk rekening houdend en kansen biedend aan recreatie en beroepsvaart heeft grote betekenis voor de natuur van het IJsselmeergebied.  Ook kan het als een belangrijke kans worden gezien om bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen en windturbines uit het gebied weg te houden. De functie van het IJsselmeer en Markermeer verschuift hiermee wellicht definitief naar een recreatie en natuurgebied en dat is altijd beter dan dat het open IJsselmeergebied een bedrijfsterrein wordt voor windturbines, hoogspanningsleidingen, stadsuitbreidingen en buitendijkse recreatiewoningen die rondom het IJsselmeergebied bedreigen. Dit is duidelijk een beweging de andere kant uit, ondanks het “verBleekerde” overheidsbeleid. Daarom steunt de IJsselmeervereniging het droomplan van Natuurmonumenten van harte maar wil zich ook richten op verbetering en ontwikkeling van het plan in een door ons altijd gepromote richting: het verbreken van de ecologische compartimentering, dus doorlaatbaar maken van de Houtribdijk met o.a. robuuste vispassages. Wanneer ditzelfde ook in de Afsluitdijkplannen gerealiseerd kan worden (en daar ziet het naar uit) dan is er echt iets gedaan aan de verarming van de natuur in het IJsselmeergebied en is er ook een droom van de IJsselmeervereniging gerealiseerd!