Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

13-02-2012 - Raad van State verwerpt bezwaren tegen windturbines rond de Noordoostpolder bij Urk
In haar uitspraak van 8 februari j.l. verklaart de Raad van State vrijwel alle bezwaren tegen de komst van de windturbines rondom de Noordoostpolder bij Urk ongegrond. Een 24 tal organisaties en personen, waaronder onze stichting VBIJ, hadden bezwaren ingediend. Het bezwaar van het College van Burgemeester en wethouders van Urk werd “niet ontvankelijk verklaard” omdat in de nieuwe Crisis en Herstelwet overheden niet meer tegen elkaar in beroep kunnen gaan. We moeten er dus van uit gaan dat de geplande mega windturbines in het water en op de dijk van de Noordoostpolder er gaan komen. Langs de dijken van de Noordoostpolder zullen 86 windturbines verrijzen met een opgeteld vermogen van zo’n 450 MW. (vergelijk: in Flevoland staat nu zo’n 600 MW vermogen aan windenergie) En dat is een zeer negatieve ontwikkeling het landschap en de natuur. 
De Raad van State erkent dat de turbines van 135 meter hoog, met vleugeltiphoogte van 200 meter een grote impact op het landschap zullen hebben, maar dat ze voldoende ver van Urk af blijven en zodanig ver uit elkaar staan (1400 mtr.) dat dit niet opweegt tegen het grote belang van de duurzame energie ontwikkeling die ermee bereikt kan worden. Ook zullen vogels en vleermuizen er geen grote last ondervinden en is de scheepvaart veiligheid niet in het geding. De Raad van State concludeert dat de nieuwe dijken rond de Flevopolders eveneens geschikte plaatsinggebieden zijn, maar dat dit niet geldt voor het Waddengebied en de Houtribdijk. In de 41 pagina’s tellende uitspraak worden alle bezwaren zorgvuldig “gefileerd” en slechts twee gegrond verklaard: de gemeente Noordoostpolder en het ministerie van economische zaken hebben een procedure vormfout gemaakt en het bestemmingsplan het “rijksinpassingsplan” dat de bouw mogelijk moeten maken worden derhalve “formeel vernietigd”, maar de “rechtskracht wordt in stand gelaten”omdat verder alle andere zaken goed zijn verlopen. Een slechte dag voor het IJsselmeer, vooral omdat ander duurzame energiebronnen veel beter inpasbaar zijn in het IJsselmeergebied. (Lees verder - tekst uitspraak R.v.St. - doc 360 kb)