Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

01-02-2012 - Natuurorganisaties fundamenteel oneens met Bleker
Economische principes krijgen voorrang boven natuur. De Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties zijn het fundamenteel oneens met staatssecretaris Henk Bleker over zijn wetsvoorstel natuur. De staatssecretaris staat niet open voor hun fundamentele kritiek. Economische principes krijgen voorrang boven het beschermen van natuur. Dat vinden de organisaties de wereld op z'n kop. Een Wet Natuur moet de natuur beschermen, niet beschadigen zoals met het voorstel van staatssecretaris Bleker dreigt. Reden genoeg om de wet terug te sturen naar de tekentafel. De Natuur en Milieufederaties, waaronder de GNMF, behoren tot de critici van het wetsvoorstel.
Onomkeerbare schade Een natuurwet moet doen waarvoor die bedoeld is, namelijk in het overbevolkte Nederland zorgen dat de natuur ruimhartig en robuust wordt beschermd. In de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Bleker is natuurbehoud een vervelende maatschappelijke verplichting in plaats van een bevlogen verantwoordelijkheid. De nieuwe wet voldoet niet aan de internationale afspraak dat de achteruitgang van biodiversiteit tot staan moet worden gebracht. Net als de Raad van State vorige week concludeerde bij de crisis- en herstelwet is er met het wetsvoorstel van Bleker een reëel risico dat er onomkeerbare schade wordt toegebracht aan de Nederlandse natuur. Vereenvoudiging De nieuwe Wet Natuur is bedoeld om drie goede natuurwetten (Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en Boswet) samen te voegen. Dit streven naar een eenvoudige en duidelijke wet hebben natuurorganisaties altijd gesteund. Met de ontwerp Wet Natuur gaat Bleker echter een geheel andere richting uit, namelijk het systematisch uitkleden van het beschermingsniveau tot het Europese minimum. Negatieve reacties  Duizenden negatieve reacties van Nederlandse burgers op het concept wetsvoorstel. Afwijzing van de wet door nagenoeg alle Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties. Wetenschappers en hoogleraren die geen enkele visie en onderbouwing in het nieuwe wetsvoorstel kunnen ontdekken. Volgens de Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties, die donderdag bij een overleg in Den Haag met staatssecretaris Bleker zijn, is dat meer dan voldoende reden om de wet terug te sturen naar de tekentafel. Bron: Gelderse natuur en milieu federatie