Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

31-01-2012 - GroenLinks, PvdA en D66 komen samen met initiatiefwet Mooi Nederland
De oppositiepartijen Groenlinks, PvdA en D66 hebben het initiatief genomen voor een andere natuurwet, als alternatief voor de wet van staatssecretaris Bleker. Belangrijke verschillen met de wet van Bleker zijn dat de initiatiefpartijen duidelijk kiezen voor behoud en verdere ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur, het behoud van beschermde landschappen en meer beschermde diersoorten.
Ook kiezen de partijen voor vernieuwend natuurbeheer, waarbij vereenvoudiging en “natuur als waarde voor mensen” het uitgangspunt zijn. De wet Mooi Nederland houdt niet in dat er niet bezuinigd kan worden op natuurbeheer. Er zou dan over langere termijn aan de wettelijke doelen moeten worden gewerkt, zonder deze doelstellingen definitief overboord te gooien, zoals Bleker dat doet. Opvallend is dat de grootste oppositie partij de Socialistische Partij niet betrokken is bij dit initiatief.   (Lees verder, pdf 20 kb)