Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

14-01-2012 - De zachte zandmotor: Vooroevers van de Friese IJsselmeerkust
In de 4e nieuwsbrief wordt uitgebreid aandacht besteed aan hoe dit “klimaatbuffer project” wordt gewerkt voor de Friese kust.  Opvallend is dat zeer goed naar de locale gemeenschappen wordt geluisterd en dat de experimentele plannen zonodig aan hun ideeën en wensen worden aangepast.
Vormen van natuurontwikkeling en vergroten van de waterveiligheid gaan hier hand in hand en dat in goede communicatie met de burgers in de buurt. Leuk detail: de eerste zeehond heeft zich al gemeld op de nieuwe zandplaat! (Lees verder, pdf 1139 kb)