Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

30-12-2011 - Vroege Vogels Parade van natuur en milieuorganisaties
Al heel lang houdt het radio en televisie- programma een parade bij van natuur- en milieuorganisaties en hun leden aantallen. De IJsselmeervereniging is overigens een van langst voorkomende organisaties op die lijst. Daarnaast is er een onderzoek gedaan onder de leden van de grootste organisaties.
Belangrijke conclusie: Natuurmonumenten en Greenpeace grote verliezers in de ‘Vroege Vogels Parade’ AANHANG NATUURCLUBS DAALT TOT NIVEAU 2000 Met het Wereld Natuur Fonds blijft het goed gaan. Ondanks de crisis stijgt hun ledenaantal. En hoe staat het met de IJsselmeervereniging? Na een aanvankelijk ingezette daling stabiliseert het ledenaantal nu op 1700. Dit houdt in dat we met ledenwerving, het door vergrijzing afnemende ledenaantal kunnen compenseren. In 2012 gaan we er nog een schepje bovenop doen om weer te stijgen in leden aantal! (Lees verder, doc 137 kb)