Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

29-12-2011 - Geen eilandjes voor de kust van Hindeloopen
"Zachte zandmotor’ geeft meer kans op blauwalg en ophoping van slib" De proef met de aanleg van eilandjes voor het strand van Hindeloopen gaat niet door. Ze zouden er komen om de kust te beschermen, maar deze ingreep kan te veel negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het zwemwater.
Die conclusie trekt projectbureau Arcadis, dat in opdracht van onder meer It Fryske Gea onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden voor een proef bij de stad. De uitkomsten zijn gisteren besproken op een bijeenkomst met onder anderen recreatieondernemers uit de omgeving. Het strand bij de stad is in de afgelopen jaren almaar smaller geworden. De zandstrook aan de zuidzijde is maar twintig meter breed. Bij camping Schuilenburg, iets verderop, is dat ook het geval. Het water is er bovendien ondiep waardoor badgasten ver moeten lopen om te kunnen zwemmen. Daarnaast komt er regelmatig blauwalg voor. It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân, de overheid en diverse onderzoeksinstituten willen op een aantal plaatsen langs de IJsselmeerkust experimenteren met natuurlijke kustophoging. Dat gebeurt onder de projectnaam De zachte zandmotor. Bij Workum loopt al een experiment. Hier wordt momenteel zand gestort. Het is de bedoeling dat dit door de stroming naar de kust wordt vervoerd en daar ook blijft liggen. Oudemirdum is ook aangewezen als proeflocatie, net als Hindeloopen. De samenwerkingspartners wilden hier voor de kust een soort buffer neerleggen van eilandjes en schermen om de verdere afkalving van het strand tegen te houden. Uit berekeningen blijkt echter dat de proef te veel negatieve effecten met zich meebrengt. Zo zou het water achter de buffer minder goed wegstromen. Hierdoor neemt de kans op blauwalg toe, terwijl er op deze plek juist al een blauwalgprobleem is. Arcadis voorziet ook een ophoping van slib direct achter de eilandjes, en daar zitten recreatieondernemers niet op te wachten. In het kustgebied is namelijk al een overschot aan zand en dat is nadelig voor watersporters en recreanten. De ondernemers wilden dan ook niet dat er extra zand zou worden bijgestort. Zij waren bang dat het experiment voor nóg meer zandbanken zou zorgen. In april dit jaar werd daarom afgesproken dat er eerst een onderzoek moest komen naar de stromingen en dat er zou worden gekeken naar een natuurlijke oplossing om de kust zodanig te verbeteren dat de recreatie er voordeel van heeft. Nieuw voorstel Het projectteam gaat nu om tafel om tot een alternatief plan te komen. ,,Hoe dat eruit gaat zien weten we nog niet”, zegt Wiebe Bouma, projectleider van Arcadis. ,,We denken eraan om het project breder te trekken. We kunnen bijvoorbeeld de huidige problematiek voor de kust van Molkwerum tot Workum monitoren.” Voor enkele ondernemers in de zaal klinkt dat nog te vaag. Zij hebben wel een idee hoe ze het strand kunnen beschermen. ,,Vroeger had je hier strekdammen voor de kust om het zand tegen te houden. Maar toen ie zijn weggehaald is het strand ook smaller geworden. Kunnen jullie niet onderzoeken of we die weer kunnen terugplaatsen?”, oppert Roelof Feenstra, mede-eigenaar van camping Hindeloopen. Hij krijgt bijval van andere ondernemers. Arcadis zegt de suggestie mee te nemen in het onderzoek naar een nieuw voorstel. Het projectbureau wil in het voorjaar met een nieuw plan komen. Bron: VBIJ