Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

29-11-2011 - Optimalisatierapport: TBES 40% goedkoper 
Het versterken van natuurwaarden in het Natura 2000 gebied Markermeer IJmeer kan ten minste 370 miljoen euro goedkoper dan voorzien. Met een eerste stap van 200 miljoen euro kan de neergaande trend mogelijk al worden gekeerd.
Dat concludeert de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer, een samenwerkingsverband van rijk en provincies in het rapport dat de Werkmaatschappij 21 november overhandigde aan de opdrachtgevers, gedeputeerde Anne Bliek namens de regio en Heramn Wierenga, ministerie van EL&I, namens het rijk. Versterking van natuurwaarden is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de vereisten van Natura 2000 èn om de verstedelijkingsdruk op te kunnen vangen. Tot nu toe was berekend dat het natuurherstel 1 miljard euro zou kosten. De Werkmaatschappij maakt onderdeel uit van het het Rijk-Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM), gericht op een drievoudige ambitie op het gebied van natuur, bereikbaarheid en verstedelijking. Het programma moet de Noordelijke Randstad kansen bieden om zich verder te ontwikkelen tot een internationaal concurrerende Europese topregio. Gepubliceerd op 21 november 2011 door Sandra van der Vegt
De IJsselmeervereniging bekijkt deze ontwikkelingen met argwaan: “Wij zijn tegen het aanleggen van grote moerassen en luwte structuren die bedoeld zijn om daarmee de verstedelijking van het IJmeer te compenseren. Vooral nu de buitendijkse plannen van Almere door het kabinet zijn stopgezet en de werkzaamheid van de voorgestelde natuurcompensatie nog door veel deskundigen in twijfel worden getrokken. De turbotaal over “een internationaal concurrerende Europese topregio” maakt op de IJsselmeervereniging en haar leden geen indruk en steekt vreemd af tegen de internationale economische en financiële ontwikkelingen. Gesteund door veel deskundigen, stelt de IJsselmeervereniging zich op het standpunt dat de enige echte oplossing voor de verbetering van de natuurwaarden van het Markermeer is gelegen in het veilig doorlaatbaar maken van de Houtribdijk en de Afsluitdijk.” (Lees verder voor een totaal beeld)