Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

28-11-2011 - Jubileumviering 40 jaar IJsselmeervereniging
In 2012 bestaat de IJsselmeervereniging als rechtsopvolger van de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer 40 jaar. Dit jubileum gaan we vieren op 7 april 2012, vanaf 12.30 uur in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
Titelpagina uit de  eerste uitgave in 1874
Reserveer deze datum dus in uw agenda en kom naar deze echt zeer leuke middag, met:     o Een fototentoonstelling o Een film o Een  reünie (wij zorgen voor hapjes en drankjes) o Een minisymposium o Rondleidingen door het museum Als klap op de vuurpijl de presentatie van ons jubileumboek: een nieuwe vertaling van Havard’s “Pittoreske reis langs de dode steden van de Zuiderzee” uit 1874.
De IJsselmeervereniging nodig en springlevend na 40 jaar