Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

31-10-2011 - Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Minister Melanie Schulz van de partij van hard werkend Nederland heeft ingezet op de afschaffing van veel regelgeving die “Nederland op slot heeft gezet”. Onder haar initiatief vallen zeer veel landschaps- en natuurbeschermingsregels die vooral door de landsregering gehandhaafd moeten worden. 
In het Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte trekt de rijksoverheid zich terug van haar taken op het gebied van natuur en landschapsbescherming, om daarmee ruim baan te geven aan vooral de gemeenten. Dat pakt natuurlijk faliekant verkeerd uit bij grote landschappen waarin veel lagere overheden (provincies en gemeenten) voorkomen zoals het IJsselmeergebied. De minister, die veel waardering heeft voor de resultaten van de ruimtelijke ordening in België, verwacht dat de versnipperde beleidsverantwoordelijkheid voor het landschap van het IJsselmeer gebied (onder de grote groep van gemeente besturen rond het IJsselmeer en Markermeer) wel in goede handen is. In samenhang gezien met de initiatieven van staatssecretaris Henk Bleeker, die zich sterk verzet tegen internationale beschermingstaken van Nederland (bijv. in het kader van het Europese Natura 2000 verdrag) ontstaat een zorgelijk beeld. Reden voor de Waddenvereniging, de landschapsorganisaties rond het IJsselmeer en Markermeer en de IJsselmeervereniging, verenigd in de stichting VBIJ, om een "zienswijze" tegen dit voorgenomen besluit in te dienen. (Lees verder, pdf  24 kb)