Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

11-10-2011 - IJmeerverbinding kan twee miljard goedkoper
De plannen voor een IJmeerverbinding leken in eerste instantie onuitvoerbaar vanwege de kosten. Nu het wat goedkoper kan worden ze weer uitdrukkelijk bepleit. De noodzaak van die vebinding is vooral gelegen in de geplande “schaalsprong” van Almere.
Nu die schaalsprong door de economische crisis en de stagnerende en krimpende bevolking niet zo zeker meer is, zal de regering in 2012 vrijwel zeker voor uitstel van de plannen kiezen. Verbeteren van openbaarvervoer en bestaande wegen liggen dan meer voor de hand.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Door Marije Willems De openbaarvervoersverbinding tussen Almere en Amsterdam kan twee miljard euro goedkoper dan was beraamd. Dat blijkt uit drie voorstellen van marktpartijen voor de bouw van deze IJmeerverbinding, die vanmiddag werden gepresenteerd. Zij vinden daarnaast een metro een betere oplossing dan een trein. Voor de bouw van een brug was oorspronkelijk 4,5 miljard euro gereserveerd, voor de aanleg van een tunnel 5,6 miljard euro, zo meldt persbureau Novum. Drie consortia hebben voorstellen ingediend voor in totaal twee tunnels en twee bruggen. Zowel een brug als een tunnel zou volgens deze voorstellen twee miljard euro minder hoeven kosten. Ingenieursbureau Movares kwam met de goedkoopste variant. De verbindingen moesten voldoen aan een aantal eisen. Zo moeten er veertigduizend forenzen per dag kunnen reizen, en moet er een rechtstreekse verbinding zijn met Amsterdam Zuid. De trein of metro moet daarnaast stoppen in de nieuwe stations IJburg en Almere Pampus, en ook een overstap op de trein naar Lelystad moet mogelijk zijn. Het kabinet neemt eind 2012 een besluit over de verbinding tussen Almere en Amsterdam. In de komende maanden wordt gekeken welke van de voorstellen verder wordt uitgewerkt. De mogelijkheid om de openbaarvervoersverbinding via de huidige Hollandse Brug te laten lopen wordt ook nog uitgezocht. De voorstellen van de drie consortia:  
Bron Jacobs/APP/Posad -  meer info
Bron Mott MacDonald / MNO Vervat -  meer info
Bron Movares -  meer info
(bron: NRC next 23 sept. 2011)