Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

12-09-2011 - Ombudsman: Rijk te positief over windmolens
Naar aanleiding van een klacht bij de nationale ombudsman over de eenzijdige informatie op de overheidswebsite “windenergie.nl” zijn uitgebreid Kamervragen gesteld door het kamerlid de Leegte (VVD). In het rapport van de ombudsman wordt vastgesteld dat door de eenzijdige voorlichting van het Rijk een onjuist beeld ontstaat over de energieverliezen bij de toepassing van windturbines.
Met name het ontbreken van kritische rapporten op dit punt van de Nationale Energieraad en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid worden als belangrijke missers gezien door de ombudsman. In de beantwoording van de vragen zegde minister Verhagen toe deze informatie aan te vullen. Lees verder met reacties: http://www.binnenlandsbestuur.nl/vakgebieden/financien/ombudsman-rijk-te-positief-over-windmolens.1626412.lynkx