Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

11-09-2011 - Nieuwe voorzitter voor de IJsselmeervereniging
Omdat George Keet, de huidige voorzitter van de IJsselmeervereniging in het buitenland gaat wonen, is er voor onze vereniging een nieuwe voorzitter nodig. Na een procedure waarin met een reeks mogelijke kandidaten is gesproken, draagt het bestuur nu Jos Teeuwisse voor als nieuwe voorzitter. Belangrijke overweging om hem voor te dragen is dat hij een zowel ervaren als deskundig is op het gebied van landschapsbeheer en bekend is met organisaties die met zowel professionals als vrijwilligers werken. In de verdere ontwikkeling van onze relatie met de VBIJ partners kunnen we dat goed gebruiken! Hij stelt zich graag wat nader aan u voor:
Even voorstellen: Jos Teeuwisse Mijn studie (Historische) Geografie is van grote invloed geweest op hoe ik de wereld beschouw. Bij mijn beleving van het landschap is de vraag van het “waarom daar” van wezenlijk belang. Ik wil graag weten, hoe iets op een bepaalde plek is ontstaan. Ook ben ik steeds op zoek naar sporen van verandering in een landschap; het Nederlandse landschap is immers constant in verandering, omdat het landschap de weerslag is van een dynamische maatschappij. Verandering hoort dus bij het landschap, maar behoud van kwaliteit is daarbij helaas geen vanzelfsprekendheid. Daar zijn personen en organisaties voor nodig, die in beeld brengen wat de kwaliteiten van een gebied zijn en zich voor behoud/ontwikkeling daarvan sterk willen maken. De IJsselmeervereniging is zo’n organisatie die opkomt voor de kwaliteiten van het natte hart van Nederland en daarom wil ik daar graag een bijdrage aan leveren. Het IJsselmeer is door zijn ontwikkelingsgeschiedenis een uiterst boeiend deel van ons land. De vraag vanuit het bestuur om voorzitter te worden van uw vereniging beschouw ik dan ook als een uitdaging om mijn passie en ervaring te combineren en samen met andere actieve leden mij in te zetten ten behoeve van een uiterst waardevol doel, namelijk het behoud van de kwaliteiten van het IJsselmeer en omgeving. Even een paar feiten over mijzelf: ik ben 63 jaar woon in Castricum heb een vrouw en twee volwassen dochters ben sinds 2006 directeur van de Zoogdiervereniging was 14 jaar directeur van het Noord-Hollands Landschap en daarvoor o.a. leraar aardrijkskunde, milieu ambtenaar en projectmanager bij Groenfonds en Restauratiefonds.