Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

10-09-2011 - Op 10 en 11 oktober a.s. is de zitting bij de Raad van State  over het windpark aan de Noordoostpolder bij Urk
De partners in de stichting VBIJ, waaronder de IJsselmeervereniging, hebben een “zienswijze” ingediend, waarin zij hun grote bezwaren formuleren tegen de bouw van een groot aantal windturbines in het IJsselmeer rond de Noord Oostpolder. De VBIJ laat haar stem duidelijk horen tegen deze ontwikkelingen, omdat het de kernwaarden van het IJsselmeergebied (openheid, ruimte en natuur) sterk wordt aangetast.
Dat is temeer noodzakelijk omdat er een Rijksstructuurvisie Windenergie in de maak is die het gehele IJsselmeer heeft aangewezen als zoekgebied voor de bouw van windturbines. Als we nu geen verzet tonen, dan wordt de deur open gezet voor veel meer windturbineparken in het IJsselmeergebied. Belangrijk is dat we met de VBIJ een consistent geluid laat horen. Niet tegen windenergie, maar wel tegen plaatsing van de grootste windturbines (= 200 m. tiphoogte) in grote aantallen in een Natura 2000 gebied: het IJsselmeer. Ook andere belanghebbenden (o.a. uit Urk) hebben zienswijzen ingediend. De 5 partners van de VBIJ heeft extra geld gereserveerd voor professionele juridische ondersteuning bij deze procedure. En dat valt niet mee in deze tijden van bezuiniging en financiële tegenslag. Naast de zitting laat de Raad van State nog onderzoek doen. De uitspraak wordt rond de jaarwisseling verwacht. We houden u op de hoogte!