Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

09-09-2011 - Projectverslag VBIJ: Flevokust, een dijk en meer
Onlangs verscheen onder deze titel een verslag van een project, waarin Flevolands burgers en hun organisaties aan het woord worden gelaten over hun visie op het natuurherstel van het Markermeer en de gewenste ontwikkeling van de Flevolandse kust hierbij. De opdrachtgever voor het project is de Provincie Flevoland
De IJsselmeervereniging vindt het een heel goed idee om de burgers te betrekken bij de plannenmakerij voor het IJsselmeer en Markermeer. In dit geval is het jammer dat deze burgers is gevraagd hun visies te geven binnen het keurslijf van een statisch Markermeer. Fantasieën over voorlanden, eilanden en moerassen op dit moment, leiden de aandacht af van de echte oplossing van de ecologische problemen: het doorlaatbaar maken van de Houtribdijk en Afsluitdijk. Pas als er sprake is van een echt gezond ecologisch systeem zijn toevoegingen zoals genoemd een mooie aanvulling. Wij zijn dus echt nieuwsgierig naar de wat de uitkomsten van het project waren geweest met ook de van doorlaatbare dijken als optie in beeld! Enige tijd geleden liet RWS de toestand (met name de stabiliteit) van de Houtribdijk onderzoeken. De dijk werd ooit gebouwd als noordelijke dijk van de Markerwaard en met slechts aan een zijde een zeewerende functie. Met een blijvende situatie met water aan twee kanten van de dijk en een flink peilverschil tussen IJsselmeer en Markerwaard, zal er toch in de naaste toekomst ook aan deze dijk iets moeten gebeuren! (Projectverslag, pdf  2754 kb)