Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

08-09-2011 - IJsselmeervereniging krijgt legaat toegezegd
Van tijd tot tijd krijgt de IJsselmeervereniging van een lid een legaat. Dat wil zeggen dat een IJsselmeerverenigingslid in zijn of haar testament een bedrag bestemt voor onze vereniging. Soms wordt ons dat pas bekend als iemand is overleden, maar ook stellen mensen ons bij leven op de hoogte van hun legaat. Het gaat tot nog toe altijd om enkele honderden of duizenden euro’s.
Leden die strijd voor het behoud van een open en natuurlijk IJsselmeer en Markermeer als een kwestie van lange adem zien, hechten er aan ook na hun dood dit werk voortgezet te zien worden. Weer zeer onlangs stelde een lid ons op de hoogte van een legaat in voor onze vereniging in zijn testament van € 3000,-. Het mooie is dat door de erkenning van de IJsselmeervereniging als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) dat deze erfenis fiscaal zeer voordelig is.