Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

21-06-2011 - De Afsluitdijk en de Staatssecretaris; voor een dubbeltje op de eerste rang
Bij het voorbereiden van die structuurvisie zijn de VBIJ en de Waddenvereniging nauw betrokken. De opknapbeurt biedt immers een unieke kans dit werk te combineren met belangrijke natuurontwikkelingen zoals een betere vispasseer-baarheid in de spuisluizen en een flinke brakwaterzone aan de IJsselmeerzijde. Oorspronkelijk was door het vorige kabinet ook geld opzij gezet voor aanvullende maatregelen op natuurgebied. Inmiddels heeft de Adviescommissie toekomst Afsluitdijk zijn eindadvies afgeleverd. Daaruit blijkt dat een overslag bestendige dijk de beste veilige oplossing is en nog de goedkoopste oplossing ook. Staatssecretaris Atsma liet meteen weten dit advies te omarmen. Nu hadden ook de VBIJ en de Waddenvereniging al laten weten dit de meest gewenste oplossing te vinden. Tot zover blijdschap alom. Maar…. Maar zegt de Staatssecretaris: Het rijk houdt zich alleen maar bezig met de veiligheid van de dijk en de spuicapaciteit. Als natuurontwikkeling belangrijk wordt gevonden dan is dat de verantwoordelijkheid van de provincies en de gemeenten. Die moeten daarvoor de plannen maken en het geld vinden, bijvoorbeeld uit het Waddenfonds. En daarmee zet de heer Atsma een dikke streep door de toezegging, dat middelen beschikbaar zouden zijn voor gelijktijdige natuurontwikkeling. En daarmee is ook de kans verspeeld, dat natuurdoelen een plaats zouden krijgen in de rijks structuurvisie. Voor een structuurvisie is in de eerste plaats een visie nodig en die heeft de bewindsman niet. Hij wil gewoon voor een dubbeltje op de eerste rang. We zullen het er niet bij laten zitten. Er is een uitstekend concept voor een hoofdstuk “natuurambitie toekomst Afsluitdijk”, ook onze nota “Aasluitdijk Natuurlijk Veilig” en we werken aan een verkennend onderzoek naar een beheersbare zoet-zout overgang ten zuide van de Afsluitdijk. Met die gegevens en ideeën zullen we de provincies, gemeenten en kamerleden gaan benaderen. We blijven strijdbaar voor een betere Afsluitdijk. Frans Hijmans, secretaris IJsselmeervereniging
Er wordt al enige tijd hard gewerkt aan een rijks structuurvisie voor de Afsluitdijk. Aanleiding daarvoor is het feit, dat de Afsluitdijk toe is aan een grondige opknapbeurt. De dijk is op termijn niet meer voldoende stormzeker, de sluizen zijn toe aan een grondige renovatie en er is op termijn behoefte aan extra spuicapaciteit.