Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

05-06-2011 - Afsluitdijk, met 130 km langs natuurgebied
Staatsecretaris Joop Atsma heeft 1 juni j.l. bekendgemaakt dat het rijk wat hem betreft zal kiezen voor de goedkoopste “betonnen” variant voor de aanpak van de Afsluitdijk: het toevoegen van een overslagscherm aan de dijk. Dit naar aanleiding van het advies van nota bene Ed Nijpels, die zich eerder zeer duidelijk heeft uitgesproken voor het realiseren van een natuurlijker dijk.
Alle mooie of nuttige aanvullingen kunnen slechts aan de orde komen als van daar geld van lagere overheden of private financiers voor beschikbaar komt. Herstel en ontwikkeling van natuur is voor Joop Atsma en de zijnen, die wel graag met 130 km over de Afsluitdijk razen, van ondergeschikt belang. Als je zo hard rijdt is het ook onmogelijk om even de blik opzij te richten naar het IJsselmeer.