Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

12-05-2011 - RRAAM update april 2011
In de nieuwe nieuwsbrief weer veel “goed” nieuws van bestuurders, ambtenaren en ondernemers over de ontwikkelingen in het gebied van het Rijks Regioprogramma Amsterdam, Almere en Markermeer.
Dit in tegenstelling tot de berichtgeving in vrijwel alle media over de vastgoedmarkt, natuur- en landschapsontwikkeling en de beschikbare rijksmiddelen voor welke ontwikkeling dan ook in dit gebied. Wij willen u de zonnige kijk op de ontwikkelingen van de RRAAM rapporteurs niet onthouden. (Lees verder, pdf 387 kb)