Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

02-05-2011 - Een lintje voor Wil Tjoa
Het heeft de koningin behaagd om een van de harde werkers van VBIJ (nu IJsselmeervereniging) "van het eerste uur" een onderscheiding toe te kennen: Wil Tjoa Voor zijn grote verdienste als fotograaf van de VBIJ en IJsselmeervereniging in de periode 1979 tot 2009.   Wij feliciteren Wil van harte met zijn zeer verdiende onderscheiding!
Wil Tjoa en de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (VBIJ) Wil Tjoa heeft als vrijwilliger voor de VBIJ gewerkt vanaf 1979 tot 2009. Zijn voornaamste functie betrof het maken van foto’s voor alle activiteiten die de VBIJ in die tijd ondernam. Tevens had hij een grote inbreng in vrijwel alle pr werkzaamheden van de vereniging. Van 1991 tot 2009 was Wil Tjoa vaste fotograaf voor het tijdschrift IJsselmeerberichten. Tevens werden in die jaren door Wil Tjoa alle foto’s gemaakt voor: brochures en boekwerken die werden uitgegeven door de VBIJ en van leden-vergaderingen, discussieavonden, congressen en conferenties georganiseerd door de VBIJ. In 1997 werd t.g.v. het 25 jarig bestaan van de VBIJ een commissie benoemd die zich moest beraden over bijzondere activiteiten die in dit jubileumjaar zouden moeten plaatsvinden. Wil Tjoa was lid van deze commissie en had een buitengewoon goede en creatieve inbreng. In het Edams Museum werd een overzichtstentoonstelling gehouden van de originele aquarellen van het Verkade album “Langs de Zuiderzee”. Wil Tjoa heeft van alle tentoongestelde plaatjes foto’s gemaakt van de huidige situatie. Deze aquarellen en foto’s hebben ruim 8 maanden in het museum gehangen. In dit zelfde jaar vond de fotowedstrijd “Ken uw IJsselmeer”plaats. Wil Tjoa was lid van de jury. Met subsidie van het ministerie van VROM kon een diaserie worden geproduceerd waarmee de VBIJ in de toekomst voorlichting kon geven. Deze ruim 8000 dia’s werden gemaakt door Wil Tjoa. Voor deze activiteit ontving hij wel een vergoeding. In de zomer van 2002 werd door Wil Tjoa een reis gemaakt zoals die in 1915 werd gemaakt voor de ANWB. De opdracht was toen om alle markante punten langs de toen nog 350 km lange kust van de Zuiderzee vanaf het water in silhouetten vast te leggen. Deze silhouetten van toen werden door Wil Tjoa allen in foto’s vastgelegd. Tenslotte was Wil Tjoa lid van de redactie en fotograaf van het jubileumboek “VBIJ 1972 2002 Dertig jaar pal voor een zee van ruimte”. A.W. Oosterman – de Gans voormalig Algemeen Secretaris Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer N. Papineau Salm oud voorzitter Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer G. Keet voorzitter IJsselmeervereniging (voorheen Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer)