Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

10-04-2011 - Zeegroente in brak meer bij Afsluitdijk
Zeeuws bedrijf ziet economische potenties van plan van elf natuur- en milieuorganisaties voor het IJsselmeer. Het wil zeegroente telen in brak meer bij Afsluitdijk. Een brakwaterzone van 20.000 hectare in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk heeft grote economische potenties. De grootste verwerker van schelpdieren van ons land, een bedrijf in Yerseke, ziet veel in een plan van natuur- en milieuorganisaties. Ook kan hier zeegroente worden gekweekt.
Het Zeeuwse Koninklijke Prins & Dingemanse dat ook een vestiging heeft in Den Oever juicht het plan van Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer, Waddenvereniging, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en zeven andere organisaties van harte toe. Deze clubs zien het brakwatergebied – net zo groot als de Wieringermeer – als een brede verdedigingzone. De Afsluitdijk hoeft dan minder sterk en hoog. De natuur als wapen voor veiligheid. Rijkswaterstaat wil de dijk grondig renoveren. Er zijn diverse ideeën over de aanpak. Een conceptplan is in de maak. Het kabinet beslist er eind dit jaar over. Voordelen Met de brakwaterzone verdwijnt de harde scheiding tussen zout (Waddenzee) en zoet (IJsselmeer). „Dat biedt veel voordelen”, zegt directeur Flos Fleischer van de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer. „Met name op het terrein van biodiversiteit, recreatie, energieopwekking en natte landbouw.” Zij ziet de zone als een plek voor deels toegankelijke kwelders, rietoevers, moeraseilanden en aquacultuur. De zoute lagunes zijn volgens Ronald de Vos van Prins & Dingemanse ideaal voor het telen van schepdieren. „Door de beschutting kunnen we daar een hogere productie halen dan in de Waddenzee.” Ook wijst hij op mogelijkheden voor de teelt van zilte groenten, zoals zeekraal, zeesla en lamsoor. Onder de noemer ’Afsluitdijk natuurlijk veilig’ hebben de organisaties het plan voor de renovatie vorige maand toegelicht bij het ministerie van infrastructuur en milieu. De brakwaterzone is een van de ideeën, zo blijkt uit hun brochure. Daarin noemt hoogleraar ecologie Han Olff van de Rijksuniversiteit Groningen de aanleg van de Afsluitdijk ’de grootste ecologische catastrofe die Nederland ooit heeft getroffen’. De brakwaterzone kan die ramp volgens hem deels ongedaan maken. De PWN is ’niet absoluut tegen’ het plan. „We moeten de garantie hebben dat het zout zich niet met zoet vermengt”, aldus Jos Dekker van het waterleidingbedrijf. Voor het PWN is het IJsselmeer de belangrijkste bron van de drinkwatervoorziening in Noord-Holland. Die scheiding kan worden gegarandeerd, stelt Flos Fleischer. Grote bezwaren heeft de LTO. Plaatselijke voorzitter van de landbouworganisatie Otto Smit: „Veel agrariërs in de Wieringermeer gebruiken zoet IJsselmeerwater. De inlaat is bij Den Over. Brak water is schadelijk voor de gewassen. ”Volgens Fleischer is deze angst ’onnodig’. „Het water voor de boeren blijft zoet.” (dit bericht met dank aan VBIJ)