Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

09-04-2011 - Natuur inzetten voor veiligheid Friese IJsselmeerkust
Op 18 maart is het experiment met de meegroeiende oevers bij Workumerwaard van start gegaan. Later volgen werkzaamheden bij Hindelopen en het Workumerklif bij de Friese kust. Verschillende partijen hebben de handen ineengeslagen om de gevolgen van de verwachte waterpeilstijging van het IJsselmeer op een ‘natuurlijke’ wijze tegen te gaan.
Vrijdag 18 maart is het pilotproject ‘de zachte zandmotor’ officieel gestart. Betrokken overheidsvertegenwoordigers rond het IJsselmeergebied, een aantal maatschappelijke partijen en de projectgroepleden zijn bij elkaar gekomen op het pilotproject feestelijk in te luiden. Broedende visdiefjes op een onbegroeide zandplaat, ontelbare schelpen op de Makkumer Noardwaard en kitesurfers die genieten op het ondiepe water. De Friese IJsselmeer kust heeft het allemaal te bieden. Helaas is de kans groot dat het waterpeil van het IJsselmeer verhoogd wordt. Het teveel verhogen van het waterpeil heeft nadelige invloed op de recreatie en natuur. Ondergelopen recreatiestranden en buitendijkse natuurgebieden, het wegspelen van eieren en het schaden van de kustverdediging kan het gevolg zijn. De zachte zandmotor De pilot ‘de zachte zandmotor’ is een uniek project voor de Friese IJsselmeerkust. Voor de kust van de Workumerwaard, bij Hindeloopen en het Oudemirdumerklif worden dit jaar experimenten uitgevoerd. De werkzaamheden starten bij de Workumerwaard. Als proef storten enkele schepen zand voor de kust. Om het weggespoelde zand tegen te houden, wordt haaks op de kust een palenrij van zo`n vijfhonderd meter geplaatst. Er wordt gekeken hoe dat zand zich beweegt en of het vast te houden is. Het doel is om het natuurgebied de Workumerwaard op een natuurlijke wijze met het waterpeil mee te laten groeien. Werken met de krachten van de natuur De baanbrekende pilot gaat uit van de gedachte dat je beter met de krachten van de natuur kunt werken, dan je er tegen te verdedigen. De verwachting is dat de vooroevers van de IJsselmeerkust door het nieuwe zand meegroeien met de peilverhoging. Het zand maakt bovendien het gebied robuuster, zodat het beter bestand is tegen klimaatveranderingen. De uitkomsten van het experiment worden geanalyseerd. Glasvezelkabels, geavanceerde meetapparatuur en zelf een helikopter volgen de zandkorrels op de voet. Trekker van het proefproject is It Fryske Gea. Wetterskip Fryslân draagt financieel bij aan het experiment. Het waterschap doet mee met aan de proef omdat de buitendijkse oevers en de voorlanden een belangrijke functie in de stabiliteit en sterkte van de dijken hebben. Met de pilot wil Wetterskip Fryslân inzicht krijgen hoe de processen van zandtransporten werken en hoe zand kan bijdragen aan toekomstig sterkere dijken. (dit bericht met dank aan VBIJ)