Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

05-04-2011 - RRAAM update maart 2011
Het is in de IJsselmeervereniging de gewoonte om het verslag van de ledenvergadering vast te stellen in de daaropvolgende ledenvergadering. Aangezien daar nogal wat tijd over heen gaat publiceren we nu alvast het conceptverslag van de hand van secretaris Frans Hijmans.
Om het verslag goed te kunnen begrijpen voegen we ook de bijlage toe die ter vergadering werd uitgedeeld ter ondersteuning van de discussie over de toekomstige relatie met de VBIJ. - Concept verslag ALV 12 maart 2011 (doc, 28 kb) - Bijlage: presentatie voorzitter (doc, 18 kb)