Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

05-04-2011 - RRAAM update maart 2011
RRAAM Update: een nieuwe nieuwsbrief over het Rijks Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer met o.a. minister Melanie Schultz die de verwachting tempert ten aanzien van de te verwachten woningbouw bij Almere. 
Verder geeft de nieuwe minister aan zeer veel belang te hechten aan de inbreng van actieve burgers en maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling van plannen voor het Markermeer gebied en omliggende steden. Het valt te hopen dat deze burgers en organisaties nog voldoende in beeld komen naast het media geweld van de gemeenten Almere en Amsterdam. (Lees verder, pdf 442 kb)