Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

16-02-2011 - Ecosysteem IJsselmeergebied: nog altijd in ontwikkeling.
Rijkswaterstaat, september 2010 Al een kleine 20 jaar “monitort” Rijkswaterstaat de ecologie van het IJsselmeer gebied. De grote menselijke ingrepen en de klimaatverandering hebben hun uitwerking in dit gebied niet gemist en hebben nog dagelijks hun effecten. Het grote en langdurige onderzoek naar deze ontwikkelingen en hun oorzaken is nu handzaam en toegankelijk gemaakt met boven genoemde publicatie. Dat is belangrijk om ook de effecten van toekomstige ontwikkelingen en ingrepen hiermee voorzien soms ook vermeden kunnen worden. (Lees verder, pdf 848 kb)