Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

07-02-2011 - Rijksbouwmeester wil geen schaalsprong Almere
Almere, 12 september 2010 Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol wil niet dat Almere de schaalsprong maakt met de bouw van 60.000 woningen. Ze zegt dat in de weekendbijlage van het NRC. De Rijksbouwmeester adviseert het Rijk over stedenbouw en ruimtelijke ordening. Van der Pol vindt het belangrijker dat Almere kijkt naar de bestaande stad, waarvan zij ziet dat die aftakelt.   Door de ruimte in de stad goed te benutten kan er ook groei plaatsvinden. Volgens de bouwmeester is het niet verstandig om nieuwe wijken te bouwen, want die trekken de bestaande wijken leeg. Van der Pol denkt dat Haven met een paar aanpassingen nu al het Nice van Almere kan worden. (bron: NRC Handelsblad / Omroep Flevoland)
De Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol heeft in een wat ouder interview met NRC haar visie gegeven over de schaalsprong van Almere. Die moet er niet komen wat haar betreft. Almere zou zich moeten concentreren op de ontwikkeling van de eigen stad en daar is binnen de huidige stadsgrenzen volop ruimte voor. Ook de mogelijke leegloop en aftakeling van het huidige Almere geven daar aanleiding toe.