Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

07-02-2011 - Klimaat verandering en Natuur in en rond het IJsselmeer
In november van het vorig jaar organiseerde de Stichting VBIJ samen met haar “Samm partners” een interessante bijeenkomst over de gevolgen van klimaatverandering voor het Markermeer en IJsselmeer gebied. Het verslag (pdf, 1298 kb) bevat o.m. een weergave van een lezing van Mennobart van Eerden van de Waterdienst Rijkswaterstaat. Hierin wordt ingegaan op de ontwikkeling van de ecologie van IJsselmeer en Markermeer en welke nieuwe natuur ontwikkelt zou moeten worden. Zijn conclusie op dit gebied: “wat je ook doet de juiste schaal is het verhaal”, natuurontwikkeling werkt alleen met als het op flinke schaal wordt aangepakt!