Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

21-12-2010 -  Brandpunt: 'Mét windmolens meer CO2-uitstoot dan zónder'
De conclusie van Brandpunt volgt de stelling van prof. ir. Rob Kouffeld, emeritus hoogleraars Energievoorziening aan de TU Delft. Kouffeld vindt het inzetten van windmolens onzinnig, omdat er vanwege de grilligheid van de wind altijd een ’achtervang’ van conventionele energiecentrales moet draaien. In slechts 20% van de tijd leveren windmolens energie, aldus Kouffeld en Brandpunt. In de rest van de tijd waait het te weinig. Of te veel, en dan moeten ze worden uitgeschakeld. Omdat je elektriciteit niet goed kunt bufferen bespaar je niet één conventionele centrale. Kouffeld: ’Doordat de windmolens er zijn, gaan de conventionele centrales meer stroom gebruiken dan nodig was, wanneer ze alleen voor de elektriciteitsvoorziening zouden moeten zorgen. Ze stoten daardoor ook meer CO2 uit. Je zou de molens dus betrer kunnen weghalen.’ Het meerverbruik van de conventionele centrales verklaart Kouffeld met een vergelijking met het brandstof verbruik van auto’s. Als de centrale continue op volle toeren draait draait hij zuinig (rijden opo de snelweg), als de centrale iedere keer moet worden ingezet om de wegvallende windenergie te compenseren daalt het rendement (rijden in stadsverkeer). In de uitzending stond Brandpunt ook stil bij de plannen voor het windmolenpark bij Urk. Van de molens die op land komen te staan, zijn er 30 dan eigendom van boeren. Een boer die zo’n molen heeft verdient er goed aan: 1 tot ruim 2 miljoen euro per jaar (bij een investering van 15 miljoen). Minister Verhagen vindt niet dat hij zo met de 1 miljard europ subsidie voor het park bij Urk voor Sinterklaas speelt. Hij vindt het park een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid van de energievoorziening. ’Urk’ produceert straks stroom voor 1 miljoen mensen, benadrukt hij.    Bron: https://www.energievergelijk.nl/energiewijzer
In de uitzending van 20 december 2010  concludeert de actualiteitenrubriek Brandpunt dat een energievoorziening mét windmolens altijd een grotere CO2-uitstoot heeft dan een zónder windmolens. Klik op de  afbeelding om de uitzending van het Brandpunt te bekijken