Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

09-12-2010 - Persbericht van de gemeente Almere
In november 2009 heeft het kabinet gekozen voor een primair westelijke ontwikkeling van Almere en de aanleg van een IJmeerverbinding, mits de kosten/batenratio van zo’n verbinding substantieel verbetert. De Werkmaatschappij Almere- Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen Rijk en regio, werkt aan deze optimalisatie. De Werkmaatschappij heeft er nadrukkelijk voor gekozen nationale en internationale marktpartijen te betrekken; op 8 oktober is een marktuitvraag gepresenteerd. Tien (consortia van) marktpartijen hebben zich gemeld, waarvan de Werkmaatschappij er nu zes heeft geselecteerd. Dat zijn URS/Scott Wilson (Verenigde Staten met Nederlandse partners), Jacobs (Verenigde Staten), Consortium Transrapid (Duitsland) Mott MacDonald/MNO Vervat BV (Verenigd Koninkrijk met Nederlandse partner), Movares (Nederland) en Arup (Australië met een Oostenrijkse partner). Het betreft hier consortia die betrokken zijn bij projecten op nationaal, maar ook op internationaal niveau. Het Cross London Rail Links project, de Docklands Light Railway, de kanaaltunnel, de HSL-Zuid, de Long Island Railroad en de California High Speed Rail in Los Angeles zijn daarvan aansprekende voorbeelden. Om de creativiteit van deze marktpartijen optimaal te benutten, is sprake van grote vrijheid. Slechts een beperkt aantal eisen ligt vast. De gunningsfase loopt tot februari 2011. Na afloop van deze fase selecteert de Werkmaatschappij drie partijen die hun optimalisatiestudie verder mogen uitwerken. Deze visies worden vervolgens openbaar gepresenteerd. Na de zomer van volgend jaar start de publieke integratiefase; de ingezonden ontwerpen en businesscases worden samengebracht in één of meerdere alternatieven- met bijbehorende businesscase. Die alternatieven worden opgenomen in de Rijksstructuurvisie, waar de overheid eind 2012 een besluit over neemt.    
Start visievorming IJmeerverbinding: Werkmaatschappij Almere-Amsterdam selecteert zes marktpartijen  Vandaag starten zes marktpartijen met de ontwikkeling van een visie op en een plan van aanpak voor de aanleg van de IJmeerverbinding, een OV-lijn die Almere met Amsterdam moet verbinden. De geselecteerde partijen zijn afkomstig uit binnen- en buitenland, en hebben aangetoond over de nodige innovatiekracht en expertise te beschikken. Met de selectie stapt de Werkmaatschappij Almere-Amsterdam de gunningsfase in: tot februari 2011 werken de zes partijen aan een visie en plan van aanpak, waarin zowel de mogelijkheden voor een brug als voor een tunnel moeten worden verkend.