Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

06-12-2010 - Bedrijfsleven gevraagd plan te maken voor IJmeerverbinding
Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt voor het uitnodigen van het bedrijfsleven om een plan te maken voor een IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam. Dat zegt Tweede Kamerlid Charlie Aptroot van de VVD. Natuur- en Milieufederatie Flevolanfd is niet blij met het voorstel voor een IJmeerverbinding. De dubbeldeks tolbrug door IJmeer van Amsterdam naar Almere zou er voor zorgen dat prachtig waterlandschap naar knoppen gaan!  Volgens de liberaal hebben het CDA en de PVV al laten weten met het voorstel in te stemmen. Volgens Aptroot moet niet alleen de overheid nadenken over een verbinding tussen beide steden, maar zou ook het bedrijfsleven zich moeten buigen over de bouw van een dubbeldeks tolbrug.  Het voorstel komt deze week aan de orde tijdens de begrotingsbehandeling Infrastructuur en Milieu.  Bron:  Omroep Flevoland