Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

01-06-2010 - De IJsselmeervereniging moet weer groeien!
Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Die kat is het rijk dat op geen stukken na zijn CO2 reductiedoelen haalt en daarom veel windenergie wil realiseren, bijvoorbeeld op een voor ons desastreuze locatie: een compleet hek van drie rijen 200 meter hoge windturbines om de Noordoostpolder! Een derde ontwikkeling betreft de Afsluitdijk. Dat die op termijn moet worden aangepast vanwege slijtage, hogere zeewaterstanden en steilere piekafvoeren van rivierwater is ons wel duidelijk, maar de kans bestaat dat de rijksoverheid kiest voor de goedkoopste oplossing die alleen de veiligheid voldoende dient. Onze ambities in de richting van een even veilige, maar meer duurzame aanpassing met oog voor zoet-zoutverbindingen en meer meebuigen met natuurkrachten staat mogelijk op de tocht. De IJsselmeervereniging is met haar partners in stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer actief en gelukkig ook productief in bovenstaande en ook andere bedreigingen. Ik ben er van overtuigd dat we indertijd als IJsselmeervereniging de juiste partners hebben gekozen voor dit samenwerkingsverband. Wij zouden in ons eentje niet hebben bewerkstelligd wat VBIJ nu realiseert. Voor deze partners langs de boorden van de plas, is het IJsselmeer een deelbelang en daarom is de inbreng van de IJsselmeervereniging, voor wie het IJsselmeer het enige belang is, aan de VBIJ onontbeerlijk; zowel voor het financieren van de kosten van VBIJ als ook voor het richting geven van de koers van dit samenwerkingsverband. Jammer, héél jammer, dat we nu die steun niet meer voldoende kunnen geven omdat we te klein zijn geworden. Dat moet anders! We hebben nu 1400 leden, gestaag verder dalend volgens natuurlijk verloop. Als we 2500 betalende leden hebben is er niks meer aan de hand. Daarom gaan we het geld dat we nog kunnen vrijmaken en onze energie nu ook besteden aan het werven van honderden leden. Als we er allemaal één lid bijhalen zijn we trouwens snel klaar en kunnen we weer aan het werk voor het IJsselmeer. Voor mij als nieuwe voorzitter is er gelijk een uitdaging en ik heb me niet kandidaat gesteld om na benoeming het licht uit te doen van een 38 jaar oude club met een roemrucht verleden en een zeer concreet belang voor de nabije jaren. Ik daag U uit mee te doen: werf één nieuw lid in de komende maand.
In Nederland is er dezer dagen wat minder publicitaire aandacht voor het IJsselmeer. Maar de concrete aanvallen van de overheden op de door ons belangrijke geachte waarden van deze grote plas gaan onverminderd door. Wij zouden mogen denken dat de plas goed is beschermd door de status van Natura 2000. Maar voor de bestrijding van megalomane verstedelijkingsplannen in het Markermeer rond Almere hebben we meer “steun” van een haperende economie, een geldtekort bij de overheid en een gestaag naar nul en negatief tenderende bevolkingsgroei.