Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

30-05-2010 - Windenergie: discussie
Jan Kroon vertelt hoe boeren als investeerders in wind, ineens de bestuurlijke wind wel heel erg mee kregen. Over de ondemocratische werking van het openbaar bestuur waarin de gemeente Urk wordt overvleugeld door de omringende gemeente Noord Oostpolder, de provincie en het rijk, dat ineens haar kans zag om toch nog een stuk klimaatdoelstelling te realiseren. Met mogelijk als gevolg een ongekend groot en hoog windmolenpark voor de deur van Urk in het IJsselmeer. In de gemeente Noord Oostpolder hebben ze er op die plek geen last van. Gemeente Urk en haar bevolking krijgen het in “de voortuin” en worden met hun bezwaren weggezet als NIMBY’s, mensen die bepaalde ontwikkelingen toejuichen als het maar niet in hun eigen achtertuin is. De besluitvorming wordt in Urk ervaren als onrechtvaardig, onzorgvuldig, en ondemocratisch. Jan Kroon: “De zorgvuldigheid heeft plaatsgemaakt voor korte termijn politiek. Het ontbreekt de politiek nu aan moed om dit goed aan te pakken met een nationaal plan, waarin de locaties voor windenergie goed ingebed en afgewogen zijn bepaald. Nu wordt een dorp met een duizendjarige cultuur geofferd en dat wordt duurzaam genoemd”.    Voor Robbert Atkins Natuur en Milieu Flevoland (waar ze wel enthousiast zijn over windenergie) geen dankbare taak om hierna een verhaal te houden over hoe het wel zou moeten en over het grote belang van windenergie. De noodzakelijke hoeveelheid duurzame windenergie is in zijn visie onmogelijk volledig landschappelijk in te passen. Dat moeten we ook niet willen. In Flevoland staan al erg veel windmolens die een respectabel deel van het elektriciteitsgebruik voorzien. Aan de landschappelijke inpassing en het rendement valt nog wel het een en ander te verbeteren. Maar voor hem staat vast dat windenergie een onmisbare factor is geworden en nog moet groeien. Vanuit de zaal komt nogal wat weerwerk. Men vraagt zich af hoe effectief en schoon die windmolens wel zijn. Daar valt nogal wat op af te dingen. Ook werd gemopperd over het discussieklimaat waarin soms halve waarheden en doelredeneringen van de “windlobby” een rol spelen. Een geheel andere visie op een veel kleinschaliger energievoorziening met zon, warmtekracht koppeling en veel energiebesparing, werd eveneens als optie tegenover de giga windmolens in giga windmolenparken naar voren gebracht. Stof genoeg om op terug te komen in een van de volgende IJsselmeerberichten. Wie wil reageren is van harte welkom op onze website (www.ijsselmeervereniging.nl) of schrijft een brief of mail aan de redactie. 
Tijdens de ledenvergadering werden in het middagprogramma n.a.v. twee lezingen gediscussieerd over de actuele ontwikkelingen rond windenergie. Onze inleiders – burgemeester Jan Kroon van Urk en Robbert Atkins beleidsmedewerker bij Natuur en Milieu Flevoland – hebben elk zo hun eigen invalshoek bij het thema.