Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

24-05-2010 - Reacties van lezers
Wil Jansen van de Zeilschool vertrouwen uit Monnickendam schrijft ons over de waterkwaliteit en “en passant" ook over de kwaliteit van de politie: “Gouwzee, Sinds 1979 varende zeilschool vanuit Monnickendam. MS Vertrouwen ligt in het seizoen voor anker op de Gouwzee nabij Park Hemmeland. In het voorjaar is het water troebel . Uitslaan door gemaal van water met mest? In de loop van juni helder. De laatste jaren meer bodembegroeiing, kranswier, dan fonteinkruid. Bij mooi weer en in de vakantie onrust door speedboten en waterscooters. Concentraties langs surfstrand en zwemstrand !, Hemmeland, en Mirror-paviljoen tot in het riet aan de zuidwal. Snelvarengebied langs de vaargeul wordt weinig gebruikt. Onvoldoende handhaving door politie; “gebrek aan personeel".   Folders Folders zijn te downloaden van de website. Op verzoek sturen we ze ook toe! “Doe mij nog maar een stel van die pamfletten, die hangen wij weer op” schrijft Trees Gravesteijn. Wimpels van de IJsselmeervereniging “Kan ik bij jullie een wimpel bestellen net zo als bij de waddenvereniging?” is een vaak gestelde vraag. Gelukkig kan dat weer, want ze zijn in de maak. Werft u een nieuw lid dan sturen we er gratis een aan u op. Bestellen kan ook door overmaking van Euro 10,- op Raborekening 13.83.65.164, t.n.v. de penningmeester in Castricum.
Wil Jansen van de Zeilschool vertrouwen uit Monnickendam schrijft ons over de waterkwaliteit en “en passant" ook over de kwaliteit van de politie