Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

23-03-2010 - George Keet, de nieuwe voorzitter van de IJsselmeervereniging
Met George Keet staat de IJsselmeervereniging voor grote uitdagingen: De vele grote ingrepen en plannen die het IJsselmeer en Markermeer bedreigen zijn de komende jaren de hoofdthema’s voor de vereniging: - de buitendijkse plannen van Almere en Amsterdam in het Markermeer, - het mega Windmolenpark bij Urk en de N.O. polder, - de plannen van de Commissie Veerman voor extreme kunstmatige peilverschillen - en de vernieuwing van de Afsluitdijk. In al deze dossiers liggen voor behoud en herstel van landschap en natuur, bedreigingen en kansen. In haar bestaan van 38 jaar heeft de IJsselmeervereniging meerdere malen het IJsselmeer en naaste omgeving behoed voor megalomane negatieve ontwikkelingen, zoals de aanleg van de Markerwaard, grote slibdepots, stedelijk ontwikkelingen in het IJsselmeer enz. Maar ook de Vereniging zelf heeft behoefte aan groot onderhoud: Meer leden en een vernieuwde werkwijze om ook in de toekomst en samen met partners in de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer effectief te kunnen bijdragen aan het behoud van een open en ongeschonden natuur en landschap van IJsselmeer en Markermeer. Wij wensen George heel veel succes!
  Na een onafgebroken periode van 10 jaar stopt Marten Bierman met het voorzitterschap van de IJsselmeervereniging. Hij wordt opgevolgd door huidig bestuurslid George Keet. George heeft een lange carriëre als Weg en Waterbouwkundige achter de rug in ondermeer het Rijnmond gebied, Het Havenbedrijf Amsterdam en de Ontwikkelings-maatschappij Noordzeekanaal. Hij koestert de hoge ambitie zijn illustere voorganger te evenaren “en daar is heel wat voor nodig “ ‘(zoals hij zelf zegt).